Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Paide linn Pärnu tn 3 (Paide vallavalitsuse ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5357
 

Piirid:
Paide valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Paide linn Pärnu tn 3 (Paide vallavalitsuse ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5357
 

Esimees:
SILVIA AARMA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas