Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58 (Järva-Jaani Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5349
 

Piirid:
Järva-Jaani valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58 (Järva-Jaani Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5349
 

Esimees:
TOOMAS PÕLDMA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega