Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Koeru vald Koeru alevik Paide tee 5 (Koeru vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5351
 

Piirid:
Koeru valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Koeru vald Koeru alevik Paide tee 5 (Koeru vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5351
 

Esimees:
JAANIKA AAVA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas