Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845389
 

Piirid:
Kadrina alevik, Arbavere, Ama, Hõbeda, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Viitna, Vohnja, Võduvere ja Võipere külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845389
 

Esimees:
JAAN RUMMI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845390
 

Piirid:
Hulja alevik, Härjadi, Lante, Orutaguse, Saukse, Tirbiku ja Vandu külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja rühmade ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845390
 

Esimees:
LEA VILTROP