Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kasemäe 19, Kunda linn (Kunda Linnavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845391
 

Piirid:
Kunda linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kasemäe 19, Kunda linn (Kunda Linnavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845391
 

Esimees:
TIINA TAMBERG  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega