Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli tn 2, Sõmeru alevik (Sõmeru Keskusehoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845402
 

Piirid:
Sõmeru alevik, Aluvere küla, Kaarli küla, Koovälja küla, Raudlepa küla, Katku küla, Näpi alevik, Roodevälja küla, Ussimäe küla, Papiaru küla, Rägavere küla, Vaeküla küla, Raudvere küla, Nurme küla, Toomla küla, Andja küla, Katela küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli tn 2, Sõmeru alevik (Sõmeru Keskusehoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845402
 

Esimees:
IVAR OMLER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Nooruse tn 11, Uhtna alevik (Uhtna Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845403
 

Piirid:
Uhtna alevik, Ubja küla, Aresi küla, Jäätma küla, Kohala küla, Kohala-Eesküla küla, Sämi küla, Sämi-Tagaküla küla, Muru küla, Rahkla küla, Sooaluse küla, Varudi-Vanaküla küla, Varudi-Altküla küla, Võhma küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Nooruse tn 11, Uhtna alevik (Uhtna Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845403
 

Esimees:
TARVO PLOTNIK