Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik (Väike-Maarja Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845421
 

Piirid:
Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Müüriku, Pandivere, Raeküla, Rastla, Sandimetsa, Äntu, Ärina külad ja Väike-Maarja alevik.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik (Väike-Maarja Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845421
 

Esimees:
LILIAN RIKKEN  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Turu 13, Kiltsi alevik (Kiltsi Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845422
 

Piirid:
Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu, Vorsti külad ja Kiltsi alevik.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Turu 13, Kiltsi alevik (Kiltsi Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845422
 

Esimees:
ERET TOBRELUTS  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Triigi küla (Triigi Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845423
 

Piirid:
Avispea, Triigi ja Pudivere külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Triigi küla (Triigi Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845423
 

Esimees:
MARJE VEEDLER  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Lai tn 5, Simuna alevik (Simuna Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845424
 

Piirid:
Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere külad ja Simuna alevik.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lai tn 5, Simuna alevik (Simuna Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845424
 

Esimees:
RIINA TÜLLI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda