Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Ulvi küla (Rägavere Valla Rahva Maja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845401
 

Piirid:
Rägavere valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ulvi küla (Rägavere Valla Rahva Maja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845401
 

Esimees:
TEA RUNOVSKI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega