Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kesk tn 12, Laekvere alevik (Laekvere Rahva Maja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845392
 

Piirid:
Laekvere alevik, Kellavere küla, Moora küla, Padu küla, Rahkla küla, Rohu küla, Salutaguse küla, Sirevere küla, Sootaguse küla, Vassivere küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kesk tn 12, Laekvere alevik (Laekvere Rahva Maja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845392
 

Esimees:
ANDRUS LÄLL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Alekvere tee 1, Muuga küla (Muuga Spordihoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845393
 

Piirid:
Alekvere küla, Muuga küla, Paasvere küla, Rajaküla küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Alekvere tee 1, Muuga küla (Muuga Spordihoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845393
 

Esimees:
MAARIKA LAUSVEE  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Venevere küla (Venevere Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845394
 

Piirid:
Arukse küla, Ilistvere küla, Kaasiksaare küla, Luusika küla, Venevere küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Venevere küla (Venevere Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845394
 

Esimees:
TERJE AROLD