Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Sõpruse tn 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845404
 

Piirid:
Tamsalu valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Sõpruse tn 3, Tamsalu linn (Tamsalu Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845404
 

Esimees:
AARE LIMBERG  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega