Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Vallikraavi 8, Rakvere linn (Rakvere Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845400
 

Piirid:
Rakvere valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Vallikraavi 8, Rakvere linn (Rakvere Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845400
 

Esimees:
AIVAR ARUJA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega