Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Helme vald Helme alevik Kooli tn4 (Helme päevakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845606, 5023185
E-post: merle.vatter@mail.ee
 

Piirid:
Helme alevik, Jõgeveste küla, Kalme küla, Koorküla küla, Kirikuküla küla, Linna küla, Möldre küla, Patküla küla, Roobe küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Helme vald Helme alevik Kooli tn4 (Helme päevakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: merle.vatter@mail.ee
58845606, 5023185
 

Esimees:
MERLE VATTER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Helme vald Ala küla (Ala Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: leana.lihtne@gmail.com
58845607, 5582883
 

Piirid:
Ala küla, Holdre küla, Karjatnurme küla, Kähu küla, Pilpa küla, Taagepera küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Helme vald Ala küla (Ala Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5582883
 

Esimees:
LEANA LIHTNE