Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Õru alevik, maja 49-12, Õru vald, Valgamaa 67109 (Õru alevik, maja 49-12, Õru vald,)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845624, 766 1718, 56 485798
E-post: kaire.kuvvas@oeruvv.ee
 

Piirid:
Õru valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Õru alevik, maja 49-12, Õru vald, Valgamaa 67109 (Õru alevik, maja 49-12, Õru vald,)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
mobiil 56 485798
 

Esimees:
KAIRE KUVVAS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas