Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Nooruse tn 1 Tsirguliina alevik (Tsirguliina Keskkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845617, 5245069
E-post: eve@tolliste.ee
 

Piirid:
Tõlliste valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kesk 6 Laatre alevik (Tõlliste Vallavalitsuse hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: eve@tolliste.ee
58845617,5245069
 

Esimees:
EVE EISEN  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas