Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald (Sangaste vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: janno@sangastevv.ee
58845615
 

Piirid:
Sangaste valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald (Sangaste vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845615
E-post: janno@sangastevv.ee
 

Esimees:
JANNO SEPP  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas