Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Laanemetsa küla Taheva vald (Taheva Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: sekretar@taheva.ee
58845616, 7669271
 

Piirid:
Taheva valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Laanemetsa küla Taheva vald (Taheva Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845616, 7669271
E-post: sekretar@taheva.ee
 

Esimees:
MARE ROOSIPUU  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas