Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa. (Karula Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845609
E-post: eha.kotov@gmail.com
 

Piirid:
Karula valla haldusterritoorium tervikuna.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa. (Karula Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845609
 

Esimees:
EHA KOTOV  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas