Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Riidaja küla, Valga maakond (Põdrala vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845614, 7679730
E-post: saima@podrala.ee
 

Piirid:
Põdrala valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Riidaja küla, Valga maakond (Põdrala vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
E-post: saima@podrala.ee
58845614, 7679730
 

Esimees:
SAIMA ILISSON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega