Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli tee 19, Antsla linn (Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5658
 

Piirid:
Antsla linn,Vana-Antsla alevik,Kraavi,Lusti,Kollino,Oe,Säre,Rimmi,Soome, Haabsaare,Mähkli,Ähijärve ja Kaika külad  

Eelhääletamise info:
19.05.- 21.05.2014 Kooli tee 19, Antsla linn (Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5658
 

Esimees:
MARE KULJUS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kesk 9, Kobela alevik, Antsla vald (Linda Rahvamaja hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5659
 

Piirid:
Kobela alevik,Antsu,Madise,Anne ja Taberlaane külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kesk 9, Kobela alevik, Antsla vald (Linda Rahvamaja hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5659
 

Esimees:
LEHTI PERANDI  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Tsooru küla, Antsla vald (Tsooru Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5660
 

Piirid:
Tsooru,Jõepera,Litsmetsa,Savilöövi,Viirapalu,Luhametsa,Roosiku,Piisi ja Kikkaoja külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tsooru küla, Antsla vald (Tsooru Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5660
 

Esimees:
KAIRE NIILUS