Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Mõniste küla, Mõniste vald (Mõniste Vallavalitsuse hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5668
 

Piirid:
Mõniste valla haldusterritoorium tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Mõniste küla, Mõniste vald (Mõniste Vallavalitsuse hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5668
 

Esimees:
MERIKE RUVEN  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega