Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kuldre küla, Urvaste vald (Urvaste Vallavalitsus (II korrus))  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5672
 

Piirid:
Urvaste valla haldusterritooriumi tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Kuldre küla, Urvaste vald (Urvaste Vallavalitsus (II korrus))  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5672
 

Esimees:
AVO KIRSBAUM  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega