Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Meremäe küla, Meremäe vald (Meremäe Vallavalitsuse saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5665
 

Piirid:
Hilläkeste,Holdi,Jõksi,Kalatsova,Pangavitsa,Kasakova,Kastamara,Keerba, Kiislova,Kitsõ,Kuigõ,kuksina,Lepä,Lutja,Marinova,Miikse,Merekülä,Meremäe, Olehkova,Ostrova,Paklova,Palandõ,Palo,Paloveere,Pelsi,Pliia,Poksa,Puista, Raotu,Ruutsi,Serga,Sirgova,Sulbi,Tepia,Teterüva,Tiirhanna,Tiklasõ,Tobrova, Treiali,Tsergondõ,Tsirgu,Tuulova,Ulaskova,Uusvada,Väiko-Härmä,Väiko-Serga, Vaaksaarõ,Vinski,Viro külad  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Meremäe küla, Meremäe vald (Meremäe Vallavalitsuse saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5665
 

Esimees:
HELLE PALOK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Obinitsa küla, Meremäe vald (Obinitsa Külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5666
 

Piirid:
Ala-Tsumba,Antkruva,Ermakova,Härmä,Helbi,Hilana,Ignasõ,Jaanimäe,Juusa, Karamsina,Kiiova,Kiksova,Klistina,Korski,Kõõru,Küllätüvä,Kusnetsova,Lindsi, Maaslova,Martsina,Masluva, Melso,Miku,Navikõ,Obinitsa,Polovina, Rokina, Seretsüvä,Tääglova,Talka,Tedre,tessova,Triginä,Tsumba,Tuplova,Vasla, Veretinä,Võmmorski külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Obinitsa küla, Meremäe vald (Obinitsa Külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5666
 

Esimees:
ANGELINA KÜRVITS-PAI