Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tsiistre tee 3, Misso alevik, Misso vald (Misso Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5667
 

Piirid:
Misso valla haldusterritoorium tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Tsiistre tee 3, Misso alevik, Misso vald (Misso Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5667
 

Esimees:
TIIA KUKK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas