Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Võidu 38, Vastseliina alevik,Vastseliina vald (Vastseliina Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5674
 

Piirid:
Vastseliina valla haldusterritoorium tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Võidu 38, Vastseliina alevik, Vastseliina vald (Vastseliina Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5674
 

Esimees:
TIINA PETTAI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas