Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Võru tee 4, Parksepa alevik, Võru vald (Parksepa Keskkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5680
 

Piirid:
Parksepa alevik;Raiste,Tagaküla ja Lapi külad  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Võru tee 4, Parksepa alevik, Võrun vald (Parksepa Keskkool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5680
 

Esimees:
MADIS LAANE  

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Matussaare tee 1,Väimela alevik, Võru vald (Väimela Tervisekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5681
 

Piirid:
Väimela alevik;Kärnamäe,Väiso,Võrumõisa,Kirumpää,Loosu,Vagula ja Navi külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Matussaare tee 1,Väimela alevik, Võru vald (Väimela Tervisekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5681
 

Esimees:
RAIVO ZUKKER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Puiga küla, Võru vald (Puiga Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5682
 

Piirid:
Kose alevik;Puiga,Koloreinu,Tootsi,Mõisamäe,Meegomäe,Juba,Võlsi,Roosisaare, Võrusoo,Verijärve,Umbsaare,Palometsa,Räpo,Kolepi,Sika,Kasaritsa,Mõksi,KäätsoMeeliku,Nooska,Lompka,Vana-Nursi,Hannuste,Raudsepa ja Kusma külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Puiga küla, Võru vald (Puiga Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5682
 

Esimees:
MAI KOORT