Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kultuuri 1, Varstu alevik, Varstu vald (Varstu Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5673
 

Piirid:
Varstu valla haldusterritoorium tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 -21.05.2014 Kultuuri 1, Varstu alevik, Varstu vald (Varstu Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5673
 

Esimees:
KAJA JUHANSON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega