Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli tn 17, Alajõe küla, Alajõe vald (Alajõe rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
56954870
58845260
 

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Alajõe valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli tn 17, Alajõe küla, Alajõe vald (Alajõe rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845260
56954870
 

Esimees:
INNA ZAHHALINA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega