Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Ida-Viru maakond Illuka vald Kuremäe küla 41201 (Kuremäe Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845265
 

Piirid:
Ongassaare,Kaidma,Kuremäe, Puhatu, Kaatermu, Kivinõmme, Kamarna, Agusalu, Jaama, Karoli, Permisküla, Kuningaküla külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ida-Viru maakond Illuka vald Kuremäe küla 41201 (Kuremäe Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845265
 

Esimees:
INGRID BLOK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Ida-Viru maakond Illuka vald Kurtna küla (Kurtna seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845266
 

Piirid:
Rausvere,Vasavere,Kurtna Edivere, Konsu, Illuka, Ohakvere külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ida-Viru maakond Illuka vald Kurtna küla (Kurtna seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845266
 

Esimees:
TAIRI HÜTT  

*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega