Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli tn 9 Kohtla-Nõmme alev Kohtla-Nõmme vald Ida-Virumaa 30503 (Kohtla-Nõmme Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845287
 

Piirid:
Kohtla-Nõmme valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli tn 9 Kohtla-Nõmme alev Kohtla-Nõmme vald Ida-Virumaa 30503 (Kohtla-Nõmme Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845287
 

Esimees:
MOONIKA RÄITSAK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega