Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kiviõli tee 8, Lüganuse vald (Lüganuse vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5140909
58845289
 

Piirid:
Aa küla, Irvala küla, Jabara küla, Kopli küla, Liimala küla, Lohkuse küla, Matka küla, Moldova küla, Mustmätta küla, Purtse küla, Varja küla, Voorepere küla ja Lüganuse alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kiviõli tee 8, Lüganuse vald (Lüganuse vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5140909
58845289
 

Esimees:
ANNE KALAMÄE  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald (Maidla Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845290
5201825
 

Piirid:
Aidu küla, Aidu-Liiva küla, Aidu-Nõmme küla, Aidu-Sooküla küla, Aruküla küla, Arupäälse küla, Aruvälja küla, Hirmuse küla, Koolma küla, Kulja küla, Lipu küla, Lümatu küla, Maidla küla, Mehide küla, Oandu küla, Ojamaa küla, Piilse küla, Rebu küla, Rääsa küla, Salaküla küla, Savala küla, Sirtsi küla, Soonurme küla, Tarumaa küla, Uniküla küla, Veneoja küla, Virunurme küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald (Maidla Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845290
 

Esimees:
HEIDI PABOR  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Kooli 5, Püssi linn (Püssi Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845290
 

Piirid:
vallasisene Püssi linn  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli 5, Püssi linn (Püssi Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845290
 

Esimees:
TAIVE PÄRTNA