Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845316
 

Piirid:
Mustanina küla, Udria küla, Sõtke küla, Meriküla küla, Vaivara küla, Laagna küla, Perjatsi küla, Hiiemetsa küla, Pimestiku küla, Auvere küla, Hundinurga küla,Sinimäe alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845316
 

Esimees:
LIIDIA KAASIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845317
 

Piirid:
Puhkova küla, Tõrvajõe küla, Vodava küla, Soldina küla, Peeterristi küla, Arumäe küla, Kudruküla küla, Olgina alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845317
 

Esimees:
KAIRI KALJURAND