Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Keskpõik 1, Aseri alevik, Aseri vald (Aseri Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845261
 

Piirid:
Aseri valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Keskpõik 1, Aseri alevik, Aseri vald (Aseri Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845261
 

Esimees:
HELEN ORAS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega