Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301 Ida-Virumaa (Mäetaguse vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845292
 

Piirid:
Mäetaguse valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301 Ida-Virumaa (Mäetaguse vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845292
 

Esimees:
AGAR PAJULA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega