Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viru tn 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkooli hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845271
 

Piirid:
Valimisjaoskonna nr 1 piirid ühtivad Kiviõli linna haldusterritooriumi piiridega  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viru tn 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkooli hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845271
 

Esimees:
AILI ROHTLA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega