Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa (Iisaku vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845264
 

Piirid:
Iisaku valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa (Iisaku vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845264
 

Esimees:
MARJU VÄLI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega