Polling stations

Polling station no. 1

Voting information:
Tallinna mnt 2//4/2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Voting time on election day:
9.00-20.00  

Means of Communication:
5884 5331
 

Borders:
Puurmani alevik, Laasme küla, Tammiku küla, Tõrve küla, Kursi küla, Kirikuvalla küla, Altnurga küla, Jüriküla küla ja Pikknurme küla.  

Advance voting information:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 2//4/2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Advance voting time:
12.00-20.00  

Means of Communication:
5884 5331
 

Chairman:
AIVE MAUER  

*Voting outside the voting district of residence
*Voting for voters about whom the information on their residence is entered in the population register to the accuracy of the rural municipality or city

Polling station no. 2

Voting information:
Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Voting time on election day:
9.00-20.00  

Means of Communication:
5884 5332
 

Borders:
Saduküla küla, Pööra küla, Härjanurme küla ja Jõune küla.  

Advance voting information:
19.-21.05.2014 Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Advance voting time:
12.00-20.00  

Means of Communication:
5884 5332
 

Chairman:
KALJU VAHER