Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli tee 21, Torma alevik (Torma Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5342
 

Piirid:
Koimula küla, Kõnnu küla, Liikatku küla, Lilastvere küla, Näduvere küla, Oti küla, Rassiku küla, Rääbise küla, Sätsuvere küla, Tealama küla, Torma alevik, Tõikvere küla, Vaiatu küla, Vanamõisa küla, Võidivere küla, Võtikvere küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli tee 21, Torma alevik (Torma Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5342
 

Esimees:
EVI ŠTUKERT  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Sillasoo tänav 6, Sadala alevik (Sadala Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5343
 

Piirid:
Iravare küla, Kantküla küla, Kodismaa küla, Leedi küla, Ookatku küla, Reastvere küla, Sadala alevik, Tuimõisa küla, Tähkvere küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Sillasoo tänav 6, Sadala alevik (Sadala Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5343
 

Esimees:
PILLE TUTT