Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Metsa 1, Rõuge alevik, Rõuge vald (Rõuge Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5669
 

Piirid:
Rõuge valla haldusterritoorium tervikuna  

Eelhääletamise info:
19.05 - 21.05.2014 Metsa 1, Rõuge alevik, Rõuge vald (Rõuge Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5669
 

Esimees:
MARJU KÕVA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas