Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avinurme Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845262
 

Piirid:
Avinurme alevik Kaevussaare küla Kiissa küla Kõrve küla Kõveriku küla Maetsma küla Paadenurme küla Sälliksaare küla Tammessaare küla Vadi küla Änniksaare küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avinurme Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845262
 

Esimees:
KAJA LABE  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845263
 

Piirid:
Adraku küla Alekere küla Kõrvemetsa küla Laekannu küla Lepiksaare küla Ulvi küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845263
 

Esimees:
KLAARIKA KLEMM  

*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega