Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kohtla vald Järve küla 10 (Kohtla valla Järve küla noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
3341144
58845272
 

Piirid:
Valimisjaoskonna piirid ühtivad Kohtla valla haldusterritooriumiga  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kohtla vald Järve küla 10 (Kohtla valla Järve küla noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845272
 

Esimees:
TATJANA OLESK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega