Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Avinurme tee 49, Lohusuu vald, Ida Virumaa (Lohusuu vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845288
 

Piirid:
Lohusuu valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Avinurme tee 49, Lohusuu vald, Ida Virumaa (Lohusuu vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845288
 

Esimees:
LJUBOV AKULITŠ  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega