Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kesk 3, Narva-Jõesuu (valge saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845307
53308070
 

Piirid:
Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kesk 3, Narva-Jõesuu (valge saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845307
 

Esimees:
OLGA KRONK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega