Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Lembitu tn 13, Sonda alevik, Sonda vald (Sonda Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845311
 

Piirid:
Sonda alevik, Vana-Sonda küla, Uljaste küla, Nüri küla, Satsu küla, Ilmaste küla ja Varinurme küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lembitu tn 13, Sonda alevik, Sonda vald (Sonda Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845311
 

Esimees:
SIRJE ASTOK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Puiestee tn 8, Erra alevik, Sonda vald (Sonda Valla Raamatukogu Erra teeninduspunkt)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845312
 

Piirid:
Erra alevik, Koljala küla, Erra-Liiva küla ja Vainu küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Puiestee tn 8, Erra alevik, Sonda vald (Sonda Valla Raamatukogu Erra teeninduspunkt)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845312
 

Esimees:
KRISTEL PETROVA