Polling stations

Polling station no. 1

Voting information:
Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Voting time on election day:
9.00-20.00  

Means of Communication:
58845316
 

Borders:
Mustanina küla, Udria küla, Sõtke küla, Meriküla küla, Vaivara küla, Laagna küla, Perjatsi küla, Hiiemetsa küla, Pimestiku küla, Auvere küla, Hundinurga küla,Sinimäe alevik  

Advance voting information:
19.-21.05.2014 Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)  

Advance voting time:
12.00-20.00  

Means of Communication:
58845316
 

Chairman:
LIIDIA KAASIK  

*Voting outside the voting district of residence
*Voting for voters about whom the information on their residence is entered in the population register to the accuracy of the rural municipality or city

Polling station no. 2

Voting information:
Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Voting time on election day:
9.00-20.00  

Means of Communication:
58845317
 

Borders:
Puhkova küla, Tõrvajõe küla, Vodava küla, Soldina küla, Peeterristi küla, Arumäe küla, Kudruküla küla, Olgina alevik  

Advance voting information:
19.-21.05.2014 Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes)  

Advance voting time:
12.00-20.00  

Means of Communication:
58845317
 

Chairman:
KAIRI KALJURAND