Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Marientali 27, Kuressaare linn (Kaarma Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5535
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad Kudjape ja Nasva alevikud ning Abruka, Kasti, Keskranna, Kärdu, Laheküla, Lilbi, Muratsi, Mõisaküla, Mändjala, Paimala, Praakli, Sikassaare, Tahula, Upa, Vaivere, Vatsküla külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Marientali 27, Kuressaare linn (Kaarma Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5535
 

Esimees:
EEVE NÄÄLIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Nõmme küla, Kaarma vald (Kaarma koolihoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5536
 

Piirid:
Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Asuküla, Jõe, Kaarma, Kaisvere, Kiratsi, Kirikuküla, Kuke, Käku, Laadjala, Maleva, Meedla, Nõmme, Sepa, Uduvere, Vestla külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Nõmme küla, Kaarma vald (Kaarma koolihoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5536
 

Esimees:
LEMBI METS  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Eikla küla, Kaarma vald (Eikla kool-lasteaia moodulmaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5537
 

Piirid:
Valimsisjaoskonda nr 3 kuuluvad Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Metsaküla, Piila, Tõrise, Tõru, Õha külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Eikla küla, Kaarma vald (Eikla kool-lasteaia moodulmaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5537
 

Esimees:
TIIU LEHTSAAR  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Soo tn 4, Aste alevik, Kaarma vald (Aste klubi)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5538
 

Piirid:
Aste alevik ja Anijala, Ansi, Aste, Aula-Vintri, Endla, Irase, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarmise, Kellamäe, Koidu, Kungla, Laoküla, Mullutu, Parila, Põlluküla, Pähkla, Pärni, Randvere, Saia, Tamsalu, Tõlli, Unimäe, Vantri, Viira külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Soo tn 4, Aste alevik, Kaarma vald (Aste klubi)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5538
 

Esimees:
AIRE LEPPIK  

*Toimub hääletamine asukohas