Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald (Kihelkonna vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5539
 

Piirid:
valimisjaoskonna piirid ühtivad Kihelkonna valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pargi 2, Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald (Kihelkonna vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5539
 

Esimees:
TIINA METSMAA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas