Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tornimäe küla, Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5557
 

Piirid:
Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad valla territooriumil asuvad 30 küla (Ardla, Are, Iruste, Kahutsi, Kakuna, Kanissaare, Keskvere, Koigi, Kõrkvere, Kärneri, Kübassaare, Leisi, Levala, Metsara, Mui, Muraja, Neemi, Nenu, Oti, Puka, Pöide, Reina, Sundimetsa, Talila, Tornimäe, Ula, Unguma, Uuemõisa, Veere, Välta  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tornimäe küla, Pöide vald (Tornimäe Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5557
 

Esimees:
MAIRE KÄÄRID  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega