Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5547
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad Leisi alevik, Triigi, Oitme, Hiievälja, Roobaka, Mujaste, Jõiste, Paaste, Veske, Aru, Angla, Karja, Kopli, Tutku, Nava, Nõmme, Pamma, Koiduvälja, Tiitsuotsa, Luulupe, Linnuse, Purtsa, Parasmetsa, Nurme, Liiva,Laugu, Meiuste, Soela, Pammana, Murika, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse ja Asuka küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli 12, Leisi alevik (Leisi Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5547
 

Esimees:
REIN OJASOO  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Pärsama küla, Leisi vald (Pärsama kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5548
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad Nihatu, Mätja, Aruste, Tareste, Õeste, Pärsama, Külma, Metsaääre, Koikla, Ratla, Tõre, Täätsi, Moosi, Viira, Linnaka,Räägi, Lõpi, Selja ja Kaisa küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärsama küla, Leisi vald (Pärsama kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5548
 

Esimees:
ELLEN MÕTLEP