Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Posti 15, Valjala alevik (Valjala vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5561
 

Piirid:
valimisjaoskonna territooriumi moodustavad Valjala alevik ja Ariste, Jursi, Jõelepa, Jööri, Kalju, Kogula, Koksi, Kuiste, Kõnnu, Kõriska, Lööne, Männiku, Rahu, Undimäe, Veeriku, Vilidu, Võrsna ning Väkra külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Posti 15, Valjala alevik (Valjala vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5561
 

Esimees:
MARET KALLAS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Sakla küla, Valjala vald (Sakla seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5562
 

Piirid:
valimisjaoskonna territooriumi moodustavad Kalli, Kallemäe, Kungla, Nurme, Oessaare, Põlluküla, Rannaküla, Röösa, Sakla, Siiksaare, Turja, Tõnija, Vanalõve ja Väljaküla külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Sakla küla, Valjala vald (Sakla seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5562
 

Esimees:
SAIMA VARVAS  

*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega