Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik (Orissaare vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5553
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad: Orissaare alevik, Ariste, Haapsu, Jaani, Kalma, Kõinastu, Laheküla, Liigalaskma, Liiva, Maasi, Mehama, Mäeküla, Orinõmme, Pulli, Põripõllu, Saikla, Suur-Rahula, Taaliku, Tumala, Väike-Rahula, Ööriku külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik (Orissaare vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5553
 

Esimees:
KRISTA RIIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Tagavere küla, Orissaare vald (Tagavere seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5554
 

Piirid:
Valimisjaoskonda kuuluvad: Arju,Hindu, Imavere, Järveküla, Kareda, Kavandi, Kuninguste, Randküla, Rannaküla, Raugu, Salu, Suur-Pahila, Tagavere, Võhma, Väike-Pahila, Väljaküla külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tagavere küla, Orissaare vald (Tagavere seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5554
 

Esimees:
ASTRID VABA  

*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega